Σάμος

We start at 8 - 8:30 a.m. and we go to lift the nets.After we fish all together what we caught, we m...

Μάθετε περισσότερα

Τα σημάδια στο χάρτη είναι μόνο ενδεικτικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ψαρά